Ndihmat ekonomike

Njoftim për tatimpagues – Certifikata e të punësuarit, shkarkohet përmes Sistemit Elektronik EDI

By 01/09/2021No Comments

Certifikata për të punësuarit përmes Sistemit Elektronik EDI kërkohet nga të gjitha subjektet që ushtrojnë veprimtari dhe që marrin pjesë në funksionimin e zingjirit të furnizimit (përfshirë transportin e mallrave/shërbimeve) nëse punojnë edhe gjatë kohës së kufizuar për lëvizje të lirë, sipas masave të reja që janë fuqi nga 29 gushti deri më 13 shtator. Dokumentin e shkarkuar, më pastaj duhet ta vulosni dhe nënshkruani. Ky dokument së bashku me letërnjoftimin dhe ID-në zyrtare (kartelën identifikuese) të punonjësit (nëse ka), do të shërbejë si leje për të qarkulluar dhe atë vetëm në kuadër të kryerjes së detyrave të punës. Për më shumë informata kliko këtu