All Posts By

ri_superadmin

Ndihmat ekonomike

By Ndihmat ekonomike

Këtu gjeni përditësimet e fundit në lidhje me ndihmat apo lehtësimet financiare për sektorin privat.

  • Me vendimin e Qeverisë Nr. 04/60 të datës 27/01/2021, për lehtësimin e ushtrimit të aktivitetit ekonomik të të gjithë tatimpaguesve, do të hiqen të gjitha ndëshkimet për ata që kryejnë pagesën e plotë të tatimit bazë (kryegjës) dhe interesit deri më 30 qershor 2021. Lexoni më shumë këtu.
  • Me vendimin e Qeverisë Nr. 20/2021 të datës 19/04/2021, shtyhen afatet e deklarimit të pasqyrave financiare. Vendimin e plotë mund t’a lexoni këtu.
  • Me vendimin e Qeverisë Nr. 08/08 të datës 21/04/2021, bizneset që kanë pësuar rënie për shkak të kufizimeve të vendosura për mbyllje dyjavore (vendi s smi Nr. 01/05, datë 05/04/2021) punëdhënësit dhe qiramarrësit mund të aplikojnë për subvencionim të pages së punëtorëve dhe subvencionim të qirasë deri me datë 11 maj 2021. Lexoni më shumë këtu.

 

Udhëzues për aplikim për subvencionim të pagave dhe të qirasë.